Zaalverhuur

Het is mogelijk om een zaal te huren tbv bijvoorbeeld een huwelijk, begrafenis of doopdienst. Hier zijn kosten aan verbonden.

Op deze pagina kunt u een document downloaden met de tarieven.

De kosten kunnen worden voldaan op Bankrekening Rabobank NL55 RABO 0365 1209 36

Download hier de tarieven

Download hier de Gebruikers regeling