Geschiedenis

 

Historie Bethelkerk Veenendaal

 

Anno nu is de Bethelkerk een grote, levendige gemeente in Veenendaal. We hebben ruim 2000 leden. Als we op zoek gaan naar het ontstaan van onze gemeente, vinden we het jaartal 1836. Op deze pagina lees je een samenvatting van de geschiedenis van de Bethelkerk vanaf het allereerste begin.

 

Hoe het begon

De eerste twee gezinnen scheidden zich begin 1836 af van de Hervormde Kerk in Veenendaal. Een tiental mensen sloten zich bij hen aan. Het was verboden dat meer dan twintig personen samenkomsten bezochten. Regelmatig verscheen de veldwachter om een proces-verbaal op te maken. Een proces-verbaal uit juni 1836 spreekt van meer dan tweehonderd personen die samenkomen in een tabaksschuur. In 1864 vraagt de gemeente erkenning aan Koning Willem III. Op 25 oktober bevestigt de minister van Justitie het bestaan van de Christelijke Afgescheidene gemeente te Veenendaal. Later wijzigt de naam en is aansluiting bij de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken.

 

De kerkgebouwen

Halverwege de negentiende eeuw verschuiven de samenkomsten van de leden thuis naar een schuur aan de Gortstraat. Later is er een kerkgebouw aan de Zandstraat. Zodra deze - na een verbouwing - te klein is, bouwt de Bethelgemeente een nieuw kerkgebouw aan de Beatrixstraat (voorheen Boerscheland). Ook dit gebouw wordt in de loop van de tijd te klein. In 1980 vormen de plannen over het bouwen van de kerk aan het Spanjaarsgoed. In 1983 nemen we het huidige gebouw in gebruik.

 

Predikanten

1872 - 1885: ds. A. Hazevoet

1885 - 1907: vacant

1907 - 1915: ds. H. Visser

1915 - 1920: ds. J.A. Riekel

1923 - 1947: ds. P.J. de Bruin

1949 - 1954: ds. R. Slofstra

1956 - 1961: ds. W. Heerma

1961 - 1967: ds. C. Langbroek

1970 - 1979: ds. D. Biesma

1976 - 1982: ds. J. van Mulligen

1980 - 1986: ds. M. de Boer

1980 - 1995: ds. J. de Jong

1983 - 1994: ds. C.W. Buijs

1988 - 1997: ds. R. van de Kamp

1995 - 2005: ds. M. Hogenbirk

1998 - 2008: ds. J. van Langevelde

2008 - heden: ds. A. van de Bovekamp

2008 - heden: ds. L.C. Buijs