Wie zijn we?

De christelijke gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal is een veelzijdige geloofsgemeenschap. Het samenleven en de erediensten op zondag staan centraal. Doordeweeks zijn we actief in kleinere kringen, zoals de GroeiGroepen. Een plek waar we ons geloof en lief en leed kunnen delen.
 
Onze gemeente telt ruim 2000 leden en is ingedeeld in wijken. Ouderlingen, diakenen en pastoraal bezoekers kijken om naar de gemeenteleden in hun wijk. Verder organiseren activiteitencommissies gezellige en informatieve activiteiten. 
 
Jeugdwerk
Ons jeugdwerk neemt een belangrijke plek in. Kijk maar eens op hun pagina’s op deze site! De Bethelkerk hoort bij het landelijke kerkverband van christelijke gereformeerde kerken. Hierbij zijn 184 gemeenten aangesloten, verspreid over het land. Meer informatie over het landelijke kerkverband vind je op cgk.nl.