Wijken

 

De wijk is de plaats waar de gemeenteleden wonen: hun thuis. Het leven van een gemeentelid wordt grotendeels beleefd in de wijk waarin hij of zij woont. Daarom zijn de wijken belangrijk in het functioneren van onze gemeente.

 

Doel en organisatie

Naast wijkoverstijgende activiteiten in de kerk (zoals de diensten op zondag) zijn we ook gemeente in onze vertrouwde woonomgeving. Het werk in de wijken heeft twee pijlers:

·        het pastorale en diaconale werk onder de gemeenteleden

·        de gezamenlijke activiteiten binnen de wijk

 

Er zijn verschillende taken in de wijken. Daarvoor is het wijkteam opgesteld. Een wijkteam bestaat uit een ouderling, een diaken, één of meer activiteitencoördinatoren, een aantal pastoraal bezoekers en een aantal wijkcontactpersonen.