Werelddiaconaat

Wereldwijd zijn er veel mensen in  nood. Elke dag horen of lezen we van goede doelen die om onze hulp vragen.