De Bethelkerk Twittert

Vacature Kerkelijk werker

De Christelijke Gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal zoekt naar een betrokken collega in de functie van

 

Kerkelijk werker (m/v)

24 - 32 uren per week

tijdelijk contract voor tenminste 1 jaar

arbeidsvoorwaarden kerkelijk werker Protestantse Kerk

 

Vanwege het vertrek van één van onze predikanten ontstaat er tijdelijk ruimte en is er voor minimaal één jaar behoefte aan een kerkelijk werker.

 

Organisatie

De Bethelkerk is een plaats waar we streven naar het volgen van Jezus Christus door een gastvrije en begripsvolle geloofsgemeenschap te zijn, waarin we elkaar helpen Jezus te leren kennen, te groeien in een persoonlijke relatie met Hem en te leven tot Gods eer. Van hieruit dragen we Gods liefde uit in daden en woorden in Veenendaal en in de wereld. Onze gemeente bestaat uit ongeveer 2000 leden.

 

Kandidaat

Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • Jezus Christus belijdt als zijn/haar Heer, en als belijdend lid dit zichtbaar maakt in eigen leven;
 • verantwoordelijkheid wil én kan dragen voor het kerkelijk werk, in afstemming met betrokken kerkenraadsleden;
 • visie heeft op het kerkelijk werk, specifiek op pastoraat en toerusting;
 • in Veenendaal of op redelijke reisafstand daarvan woont of wil gaan wonen;
 • lidmaatschap van de Bethelkerk of de wens dit te willen worden is een pré.

 

Onze kerkelijk werker heeft de volgende kennis en vaardigheden:

 • Theologisch onderlegd

Je draagt bij met een theologische basis en hebt hiertoe een theologische studie op minimaal hbo-niveau.

 • Pastoraal

Je kunt op natuurlijke wijze pastorale contacten aangaan en onderhouden met mensen in alle leeftijdsfasen en levenssituaties Jouw manier van contactleggen en onderhouden kenmerkt zich door respect en inlevend vermogen.

 • Liturgisch

Je bent in staat om voor te gaan in niet-ambtelijke diensten, waaronder rouwdiensten. Ervaring in voorgaan van diensten is een pré.

 • Toerustend en coachend

Je hebt vaardigheden om kennis over te dragen en vrijwilligers toe te rusten en te coachen voor hun taken.

 • Zichtbaar

Je bent zichtbaar aanwezig tijdens diensten en kerkelijke activiteiten. Flexibel Je bent flexibel inzetbaar, zowel in inhoudelijk als in tijd. De verwachting is dat je in avonduren en in het weekend beschikbaar wilt zijn als dat nodig is.

 • Samenwerkend

Je werkt zelfstandig binnen het team van pastores (predikant en kerkelijk werkers). Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met vrijwilligers uit de kerkelijke gemeente.

 

Interesse?

Geïnteresseerden vragen we hun motivatie, voorzien van curriculum vitae, voor vrijdag 4 januari 2019 te versturen naar:

 

Kerkelijk Bureau van de

Christelijke Gereformeerde Bethelkerk

t.a.v. de heer Hans Dikkeschei, moderamenlid Delen

kerkelijkbureau@bethelkerk.nl of

Spanjaardsgoed 14

3901 HC Veenendaal

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Hans Dikkeschei via e-mailadres delen@bethelkerk.nl of telefoonnummer 0318519939.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 en/of 16 januari 2019. Ingeval je reageert, vragen we je deze datums vrij te houden in je agenda.

 

download vacature in pdf