De Bethelkerk Twittert

Werkconferentie inclusief kerk-zijn op 20 november in Apeldoorn

Kerk voor iedereen? Dat kan!
Rudolf Setz en Marten van der Meulen zijn initiatiefnemers van Assen Zoekt. Dit is ‘n jonge kerk met een sterke identiteit en tegelijk heel inclusief. Ze schreven daarover ‘Een kerk die kan’. In dat boek dagen ze jou en andere lezers uit om je kerkzijn om te denken. Hoe inclusief ben je als kerk écht? Hoe doe je dat in de praktijk?

Te zeggen dat je kerk wilt zijn voor iedereen… dat is niet moeilijk. Maar het te zijn blijkt niet zo eenvoudig. Om én zoekers én een diverse groep eigen gemeenteleden elk eigen zorg en aandacht te geven. Dan loop je tegen barrières in taal en gewoonten. Je blijkt blinde vlekken te hebben en vooronderstellingen. Je moet leren omdenken in preken en liedkeuze. En hoe geef je discipelschap vorm? Het kan!

Op de studie- en werkdag van 20 november hoor je praktijkvoorbeelden, geleerde lessen en deze worden gelinkt aan theorie. Je proeft zowel het ongemak als het verlangen om werkelijk een inclusieve kerk te zijn!

afwisselend dagprogramma
Ervaringen, theorie, casuïstiek, reflecties en gesprek
Aan deze dag werken mee
• Drs. Jan van ’t Spijker [Docent missiologie en diaconaat aan de TUA]
• Prof. Dr. Mechteld Jansen [Missioloog en rector PTHu]
• Marten van der Meulen en Rudolf Setz [Auteurs van Een kerk die Kan]
• Karen Wolters [afhaker bij Assen Zoekt]

En verder: Jonna van den Berge, Derk Jan Poel, Martin Visser, Henk Mijnders, Remmelt Meijer, en Peter Wierenga

Geef je op!
De studiedag is voor mensen met een betaalde of een onbetaalde functie in de kerk, dus voor predikanten, pioniers, studenten, kerkenraadsleden en gemeenteleden. Je gaat aan de slag met de vraag: hoe is je kerk een plek zijn waar iedereen welkom is?

Betrokken organisaties
Diaconale en missionaire bureaus (CGK, GKv/NGK), theologische Universiteiten (PTHU en TUA), Nederland Zoekt, Kerk in de buurt en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

De locatie
Theologische Universiteit Apeldoorn, Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn

De prijs
€ 50,00 euro (inclusief lunch, koffie, thee e.d.)
Het boek (kostprijs normaal 18,95) wordt vooraf toegestuurd.
(25 euro korting voor studenten – inclusief boekkorting)

De dag bijwonen (zonder het boek aan te schaffen) Gewone prijs: € 35,00
Studentenprijs €15,00

Het programma
Inloop tot 10.00
• Opening en inleiding: Identiteit en Inclusief denken
• In groepen: Ervaringen, dilemma’s en vragen.
• Theorie en voorbeelden a.d.h.v. ‘Een kerk die kan’ Geïllustreerd met een ervaring van een afhaker bij Assen-Zoekt

Lunch 12.30

• Theologische Reflectie
• Persoonlijk en in groepen: Van anders denken naar anders doen
• Oogst, conclusies en vragen vanuit bijdragen en gesprekken
• Vierende afsluiting tot 15.00

Een kerk die Kan
Aanleiding voor de studiedag is het boek dat is uitgegeven door Nederland Zoekt in samenwerking met het Platform diaconale samenwerking (Gkv, Cgk en Ngk).
De eerste exemplaren zijn op 15 juni in ontvangst genomen door René de Reuver scriba van de protestantse kerk en Gert-Jan Segers. Het boek kun je bij aanmelding bestellen. Of bestel het via www.eenkerkdiekan.nl