De Bethelkerk Twittert

WEEK VAN GEBED 2019

Om vast in uw agenda te noteren……
Zoals in voorgaande jaren wordt er in 2019 weer een week van gebed gehouden van
Zondag 20 januari tot zaterdag 26 januari. Deze week wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland.
De centrale Bijbeltekst voor deze week komt uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen om niets anders te zoeken dan recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereiden het materiaal dit jaar voor. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.
Tijdens deze week ervaren we ook in Veenendaal weer de onderlinge verbondenheid binnen de kerken. In onderlinge samenwerking worden de thema’s voor iedere dag voorbereid en zijn we te gast in diverse kerken van Veenendaal. Dit jaar voor het eerst ook een avond in Verpleeghuis De Meent.

Samenkomsten in de Week van Gebed.
Zondag 20 januari: Startdienst in De Regenboog, De Grote Pekken 11. Aanvang dienst om 12.30 uur.
Maandag 21 januari: in kerkgebouw Sola fide, Eikenlaan. Deze bijeenkomst wordt voorbereid door Sola Fide en Aller Erf.
Dinsdag 22 januari: Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost, Spiesheem 54. Voorbereiding door de Hervormde Gemeente Oost en Bethelkerk.
Woensdag 23 januari: Verpleeghuis De Meent, Grote Beer 10. Voorbereiding door de pastor van de Meent en het Leger des Heils.
Donderdag 24 januari: Petrakerk, Kerkenwijk 135. Voorbereiding door Baptistengemeente en Petrakerk.
Vrijdag 25 januari: Sionskerk, Adriaen van Ostadelaan 78. Voorbereiding door RK Salvatorkerk en Sionskerk.
Zaterdag 26 januari: Bethelkerk, Spanjaardsgoed 7. Deze laatste bijeenkomst wordt voorbereid door ICF-Veenendaal en Bethelkerk.
De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.
(nadere informatie: ton.valkenburg@hotmail.com)