De Bethelkerk Twittert

Vespers 2019 Samen stil worden...

Nu is de tijd gekomen
van stilte en gebed
van lijden niet te doorgronden
die ons in de vrijheid heeft gezet.

In de laatste week voor Pasen, de Stille Week, worden er Vespers gehouden. Evenals vorig jaar doen we dat samen met de gemeenteleden van de Poortkerk (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus.
We starten deze verbondenheid met een kanselruil op Palmpasen. We vinden het bijzonder mooi om op deze manier samen de Stille week in te gaan.

Samen voorbereiden
We zijn dankbaar dat we samen met meerdere gemeenten toe kunnen leven naar het Paasfeest. Tijdens de vespers van 2019 volgen we de geschiedenis van Christus’ kruisgang aan de hand van het Matteüs-evangelie. We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen ervaren als we samen stil staan bij Zijn grote daden.
Heeft Jezus hen
voorgoed verlaten?
Stil maar
God verlaat je niet!

We wensen je een heel goede voorbereiding toe en hopen je te zien bij de Vespers.

Locaties en data:
- 15 & 16 april, van 19.15-19.45u, in de Bethelkerk (CGK), Spanjaardsgoed 7
- 17 & 18 april, van 19.15-19.45u, in de Poortkerk (GKV), Poortjesgoed 1
- 20 april, van 19.15-19.45u, in het Ichthus College (NGK), Vondellaan 4

Op ma t/m do kan er ook meegeluisterd/ gekeken worden;
• op maandag en dinsdag kun je meekijken via www.kerkomroep.nl zoeken op Veenendaal en kies CGK Bethelkerk
• op woensdag en donderdag kun je meeluisteren via www.kerkdienstgemist.nl; kies voor Utrecht; Veenendaal; Daarna Gereformeerde kerk vrijgemaakt.

Namens de werkgroep Vespers

Jolanda Abbring & Anita van Kranenburg (NGK), Hermien Prins (GKV Oost), José Burger & Ditta van Schoonhoven (CGK)