De Bethelkerk Twittert

Startzondag

Het nieuwe seizoen staat voor de deur met de ‘aftrap’ op zondag 8 september. Het programma voor deze Startdag is uitnodigend. Voor jong en oud. Met een gezamenlijke dienst om 10.00 uur. En met ruimte voor ontmoeting. Na de dienst is er koffie en aansluitend een lunch. Bij diverse stands wordt informatie gedeeld over komende activiteiten. De dag sluit af met een dienst om ca. 13.15 uur. Overbodig om te zeggen dat iedereen van harte welkom is!
De diensten van 9.00 en 17.00 uur komen deze dag te vervallen.