De Bethelkerk Twittert

Samen in actie voor de Voedselbank

Wij wonen in het rijke westen en arme mensen wonen in Afrika. Zo denken we nog wel eens en zo zeggen we het ook nog wel. Maar wat is het toch gevaarlijk om zo te generaliseren.
De werkelijkheid is namelijk een stuk ingewikkelder. De werkelijkheid is dat in onze eigen woonplaats, Veenendaal, 150 gezinnen afhankelijk zijn van de Voedselbank. We hebben het dan dus over zo’n 500 Veenendalers die wekelijks op vrijdagmiddag naar de Gilbert van Schoonbekestraat 75 komen om daar een voedselpakket in ontvangst te nemen. Een pakket dat een noodzakelijke aanvulling is op hun eigen inkopen, waarvoor ze nauwelijks geld hebben. Want om in aanmerking te komen voor een voedselpas moet je netto besteedbaar inkomen (dus na aftrek van vaste lasten, zoals woninghuur en ziektekosten) minder bedragen dan (schrik niet) € 55 per week voor een eenpersoonshuishouden. En voor elk gezinslid extra komt daar maar € 20 bij. Dat is echt heel erg weinig! Deze mensen zijn daarom blij met hun voedselpakket, ook al schamen ze zich er vaak ook wel voor.

De Voedselbank Veenendaal komt op 3 verschillende manieren aan voedselproducten. Als eerste komen er producten vanuit het regionale distributiecentrum in Arnhem. Daar worden grote hoeveelheden producten gebracht vanuit de distributiecentra van de grote landelijke supermarktketens die van daaruit weer worden verspreid over de lokale voedselbanken.
De tweede stroom komt vanuit de Veenendaalse bedrijven en supermarkten die hun overtollige producten aan de voedselbank geven. Omdat er in Veenendaal nauwelijks voedselproducerende bedrijven zijn, is deze stroom best wel beperkt.
De derde stroom producten komt via de voedselestafette die sinds ongeveer 3 jaar bestaat. Deze derde stroom is voor de Voedselbank onmisbaar om goede pakketten te kunnen samenstellen. De Voedselbank heeft deze stroom nodig om voldoende producten te hebben maar ook om zo goed mogelijk te kunnen sturen op het soort producten. Het regionale distributiecentrum en de Veenendaalse bedrijven geven gewoon wat er overblijft. De Voedselbank kan op die stromen niet sturen. Op de stroom uit de voedselestafette kan dat wel. Elke maand wordt in het magazijn bekeken aan welke producten het meeste behoefte is. Dié producten worden op de lijstjes gezet die aan de deelnemers beschikbaar worden gesteld.

Voor de Voedselbank is het steeds weer de uitdaging om mooie en voedzame pakketten samen te stellen.
Om jullie een indruk te geven: wekelijks geeft de Voedselbank 150 pakketten uit met gemiddeld zo’n 25 producten. In totaal gaat het daarbij dus om 3.750 producten per week en 15.000 per maand!

Op dankdag 6 november en zondag 10 november willen we als Bethelkerk voedsel verzamelen voor de Voedselbank. Zondag 3 november zullen er lijstjes worden uitgedeeld met de producten die door de Voedselbank gevraagd zijn voor de maand november.

Helpt u mee?

Namens de deelnemers van de Voedselbank alvast bedankt.

Commissie Diaconaat Veenendaal