De Bethelkerk Twittert

Rudolf Setz diaconaal consulent CGK

Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben dhr. Rudolf Setz (49) per 1 januari 2019 benoemd tot diaconaal consulent.
Rudolf heeft zijn benoeming van harte aanvaard. Hij is nu nog directeur van Nederland Zoekt. Daarnaast is hij voorganger van Assen Zoekt. Deze laatste functie blijft hij naast zijn parttime functie als diaconaal consulent voortzetten.
In het verleden werkte Rudolf als opbouwwerker voor de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle. In 2003 nam hij het initiatief tot de oprichting van Stichting Present, waarvan hij tot eind 2010 directeur was.
Deputaten diaconaat zijn dankbaar dat Rudolf Setz zijn brede ervaring wil inzetten voor - met name - het binnenlands diaconaat van onze kerken. Hij werkt hierin nauw samen met diaconaal consulent ds. Erjan van der Linde, die in het bijzonder het buitenlands diaconaat van onze kerken behartigt.