De Bethelkerk Twittert

Noodhulpcollecte 31 maart

"Kerkenhelpenkerken.nl, is het nieuwe noodhulpinitiatief van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en Verre Naasten. Zij start op verzoek van de lokale kerken een noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de enorme regenval hebben in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar plaats. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. Helpt u mee?