De Bethelkerk Twittert

Markt 10

Op één van de mooiste plekjes van Veenendaal staat een prachtig monumentaal pand: Markt 10. Dit pand is in 1861 gebouwd als pastorie voor de predikant van de Oude Kerk.

Tegenwoordig doet het pand dienst als diaconaal centrum en binnenkort wordt vanuit Markt 10 het Diaconaal Loket van de Veense kerken geopend. Maar daarover later in een volgende nieuwsbrief meer.

In het pand op de Markt 10 is o.a. Inloophuis De Zevensprong gevestigd. Eén van de initiatieven die door onze gemeente via de collecteopbrengst van Diaconaat Veenendaal wordt ondersteund.
Iedereen, ongeacht afkomst of geloof, is van harte welkom in de gezellige ontmoetingsruimte van het Inloophuis. Gewoon voor een kopje koffie, een krantje lezen, een spelletje. Soms zijn er extra activiteiten zoals creamiddag of is er een warme maaltijd. Onder het genot van een kopje koffie raak je al snel aan de praat met de gastheren of -vrouwen of de andere bezoekers. Inloophuis De Zevensprong wil op deze manier ruimte scheppen voor bezinning en gesprek. De ca. 35 vrijwillige gastheren en -vrouwen bieden een luisterend oor en als er problemen zijn, weten zij de juiste weg te wijzen naar diaconale hulp of zo nodig naar de professionele hulpverlening. Dat er behoefte is aan die ontmoetingen blijkt wel uit het aantal bezoekers. In 2017 hebben ruim 3500 personen de bijeenkomsten en diverse activiteiten bezocht.

Eén van de soorten diaconale hulp waarnaar doorverwezen wordt - en die ook vanuit Markt 10 opereert - is de stichting SchuldHulpMaatje.
Als je in de schulden zit of dreigt te komen, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen, gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. De SchuldHulpMaatjes doen dat. Samen kijken ze hoe iemand weer vrij kan komen van een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen kan rekenen op de steun van één van maatjes, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.

Kent u of ken jij iemand die eenzaam is of iemand die met financiële problemen te maken heeft, breng ze dan eens in contact met één van bovengenoemde initiatieven. Help je naaste om die eerste stap te zetten. De volgende stappen volgen dan vanzelf…

Geïnteresseerd om als vrijwilliger bij Inloophuis de Zevensprong en SchuldHulpMaatje aan de slag te gaan? Neem dan contact met ons op of kijk op de website van Markt10 (http://www.markt10.nl/)

Namens Commissie Diaconaat Veenendaal
Antoinette Segers