De Bethelkerk Twittert

JAARBOEK Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Het nieuwe Jaarboek 2019 van ons landelijke kerkverband komt binnenkort uit! U kunt daarin alle bijgewerkte gegevens van kerken, kerkenraden, diaconieën, predikanten, deputaatschappen, verenigingen en bladen vinden. De gegevens staan overzichtelijk vermeld en er zijn ook altijd een aantal zeer lezenswaardige artikelen in opgenomen.

Het Jaarboek 2019 verschijnt in twee verschillende varianten. U kunt kiezen uit:
1. Boek, € 12,90
2. Combinatie boek + cd-rom, € 16,50.

Begin april komt het Jaarboek uit. Als u nu bestelt, zal het boek en/of cd t.z.t. twee zondagen in de hal van de kerk liggen met uw naam daarop vermeld, zodat u het kunt meenemen. Als u niet (meer) in de kerk kunt komen, wordt het bij u thuis bezorgd. Betaling liefst per overschrijving naar banknummer
NL91 INGB 00021.39.172 t.n.v. W.S. Aalderink-de Bruijne te Veenendaal, zoals ook vermeld op de rekening die t.z.t. in het Jaarboek wordt gelegd.

U kunt t/m 20 maart bestellen, bij voorkeur
via e-mail ws.aalderink@kpnmail.nl of telefonisch 0318-554077.

S.v.p. bij uw bestelling vermelden:
- uw naam, adres en telefoonnummer
- Bethelkerk
- of u het boek of de combinatie met cd wilt ontvangen.