De Bethelkerk Twittert

Geweld in Nederland, hoe gaan wij daar mee om?

Het gaat goed met de afname van geweld in Nederland: minder auto-inbraken, minder inbraken in huizen, minder geweldsmisdrijven op straat, geen terroristische aanslagen. 

 

Het gaat dus goed met de veiligheid in Nederland? 

Mmm, daar valt nog wel wat op af te dingen. 

 

Op 22 april wil de commissie Diaconaal Leren in de ochtenddiensten aandacht besteden aan vormen van geweld die toch op vrij grote schaal in Nederland voorkomen.

We hebben het dan bijvoorbeeld over: huiselijk geweld, of jongeren die door loverboys de prostitutie worden ingetrokken. Allemaal vormen van geweld die ook in 2018 helaas voorkomen.

 

Huiselijk geweld wat verstaan we daar precies onder? Het is de aantasting van de persoonlijke integriteit in de vorm van lichamelijk of seksueel, en/of geestelijk geweld. Het geweld kan variëren van een enkele klap, trap of schop met letsel als gevolg tot systematisch frequent en langdurig geweld met blijvend lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg.  En er is altijd sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. Uit onderzoek blijkt dat plegers de meest kwetsbare personen kiezen, als slachtoffer. Een ander kenmerk van huiselijk geweld is de omstandigheid dat dader en slachtoffer (waaronder ook minderjarige slachtoffers) desondanks - en soms noodgedwongen – blijvend deel uitmaken van elkaars leef- en woonomgeving. Hiermee hangt samen dat huiselijk geweld vaak een stelselmatig karakter heeft

 

Loverboys: Het lijkt zo fijn, een jongen die weet wat je wilt… Aandacht, liefde, bescherming en drugs zonder dat je er iets voor hoeft te betalen!! Alleen… dan besef je nog niet dat jij zelf het ‘’geld’’ wordt. Een geldmachine; je wordt een object dat veel geld oplevert… Je moet dag en nacht werken en uiteindelijk niets anders meer dan hen gehoorzamen.

Ook hier is sprake van machtsmisbruik.

 

Hoe gaan wij om met deze vormen van geweld? Hoe herkennen we ze? Hoe maken we het bespreekbaar? Hoe gaan wij om met bijvoorbeeld jongeren op school waar niemand contact mee wil leggen? 

Op 22 april willen we ingaan op deze problematiek uit liefde tot de naaste.

 

Mocht je op dit moment of in het verleden met vormen van geweld te maken hebben (gehad) en daarover willen praten of er voor willen laten bidden, neem dan contact op met: Vertrouwenspersoon@bethelkerk.nl of met een van de pastores.