De Bethelkerk Twittert

Even aandacht voor ICF

Als ICF zijn we dankbaar voor de betrokkenheid vanuit de kerken. Onder de noemer ‘Even aandacht voor ICF’ (#icffaandacht) willen we maandelijks gebedspunten, vragen of suggesties delen. ICF kan niet zonder de steun en assistentie van andere christenen. Deze weken bidden we bijzonder voor twee broeders die dreigen uitgezet te worden naar Afghanistan. Het tekent ook de onzekerheid waarin veel asielzoekers verkeren. Veel mensen komen met ICF in contact via vrijwilligers van taal of inburgering. Iets voor u? Het is een mooie manier op persoonlijke contacten aan te gaan en voorziet in een vraag. Vrijwilligers vacatures, contact informatie, en andere manieren om te steunen vindt u op: www.icfveenendaal.nl