De Bethelkerk Twittert

Diaconaat in Veenendaal

Er wordt regelmatig gecollecteerd voor Diaconaat in Veenendaal. Maar wat is dat nou eigenlijk? Als gemeente zijn we geroepen om Jezus zichtbaar te maken voor de mensen om ons heen. Eén aspect daarvan is het diaconale werk in Veenendaal. Met praktische hulp willen we mensen in de knel bemoedigen en een steuntje in de rug geven. Dit kan een eigen initiatief vanuit de kerk zijn, of via een maatschappelijke organisatie. In Veenendaal zijn tal van christelijke organisaties actief met ieder een eigen specialisme. Denk aan de Voedselbank, Verder met Taal, Present, Schuldhulpmaatje, Kerk en Minima, enz. Wist u dat er vanuit de Bethelkerk twaalf mensen vrijwilliger zijn bij stichting HiP, negen bij Hulpdienst in Zicht en vijf bij het Inloophuis? En dan is deze lijst nog lang niet compleet!

Om voeling te houden met de maatschappelijke problemen in Veenendaal, is vanuit de Diaconie de commissie Diaconaat in Veenendaal opgericht. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar, waarbij steeds een van de genoemde organisaties wordt uitgenodigd om ons bij te praten. Momenteel zijn we op zoek naar twee nieuwe leden. Wilt u meedenken hoe wij als Bethelkerk tot zegen kunnen zijn voor onze naaste in Veenendaal, dan bent u van harte welkom in de commissie. Met name kennis op de thema’s dementie en mantelzorg is zeer welkom. Neem gerust vrijblijvend contact op voor aanvullende informatie.

Bart Lont
Diaken2.veenendaal@bethelkerk.nl
T 786027