De Bethelkerk Twittert

Collecte

De diaconie doet een klemmende oproep om in de komende weken trouw te blijven geven aan de verschillende collectedoelen. Dat kan met Givt maar ook door overschrijving op rekeningnummer NL55 RABO 0365 1209 36 met vermelding van het collectedoel.
Zondag 22 maart is de eerste collecte bestemd voor Haiti
Was Haïti in 1890 een van de eerste landen die slavernij afschafte, vandaag de dag werken zo’n 300.000 kinderen als slaaf in het huishouden van hun gastouders. Restavek Freedom zet zich in om deze restaveks naar school te laten gaan en biedt hun psychosociale hulp. Gastouders worden bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid: uitbuiting en/of uitsluiting van school wordt niet geaccepteerd. Ieder kind heeft recht op onderwijs en een veilige omgeving! Deputaten werken in dit project samen met Woord en Daad.
Zie cgk.nl/HAI138
De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.