Op maandag 3 december is in de leeftijd van 70 jaar overleden onze zuster
Jannie Dekker-Valkenburg

Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben dhr. Rudolf Setz (49) per 1 januari 2019 benoemd tot diaconaal consulent.

Om vast in uw agenda te noteren……
Zoals in voorgaande jaren wordt er in 2019 weer een week van gebed gehouden van

SCHRIJF OOK EEN BRIEF VOOR GERECHTIGHEID
DOE MEE !
ZATERDAG 8 DECEMBER 10.00-17.00 UUR
DE CULTUURFABRIEK

Welkom bij de Bethelkerk!

 

 

De Bethelkerk Twittert