Werkers in de Kerk

 • Aalderink, B.H.J.

  Ouderling Wijk 5
  ouderling.wijk5@ bethelkerk.nl
 • Blitterswijk, H.J. van

  Diaken Veenendaal
  diaken.veenendaal@ bethelkerk.nl
 • Bouw, R.A.

  Kerkelijk werker
  ronald.bouw@bethelkerk.nl
 • Bouwman, M

  Ouderling Wijk 11
  ouderling.wijk11@ bethelkerk.nl
 • Bovekamp, A. van de

  Predikant
  ds.bert.vdbovekamp@ bethelkerk.nl
 • Bremer, M.J.

  Diaken wijk 12
  diaken.wijk12@ bethelkerk.nl
 • Brink, J.H. van den

  Ouderling Wijk 9
  ouderling.wijk9@ bethelkerk.nl
 • Buijs, L.C.

  Predikant
  ds.leo.buijs@bethelkerk.nl
 • Burgers, R.E.

  Koster
  koster@bethelkerk.nl
 • Burgers, S.

  Ouderling Wijk 10
  ouderling.wijk10@ bethelkerk.nl
 • D.J. Dikkeschei

  Delen
  delen@bethelkerk.nl
 • de Gooijer, G.

  Diaken Wijk 5
  diaken.wijk5@bethelkerk.nl
 • de Jong-Valkenburg, G.

  Getuigen
  getuigen@bethelkerk.nl
 • Delft, N.J. van

  Voorzitter Moderamen
  voorzitter@bethelkerk.nl
 • Diepeveen, G.

  Ouderling Wijk 13
  ouderling.wijk13@ bethelkerk.nl
 • G.W. Siemerink

  Diaken Wijk 8
  diaken.wijk8@bethelkerk.nl
 • Griendt, B. van der

  Diaken Wijk 9
  diaken.wijk9@bethelkerk.nl
 • Groen, M.

  Ouderling Wijk 4
  ouderling.wijk4@ bethelkerk.nl
 • Hootsen, W.

  Diaken Wijk 2
  diaken.wijk2@bethelkerk.nl
 • Huibers, J.

  Ouderling Wijk 6
  ouderling.wijk6@ bethelkerk.nl
 • Jansen-Potze, H.

  Koster
  koster@bethelkerk.nl
 • Janssen, J.H.

  Ouderling Wijk 1
  ouderling.wijk1@ bethelkerk.nl
 • Kieviet, D.

  Dienen
  dienen@bethelkerk.nl
 • Lentink, M.

  Jeugddiaken
  jeugddiaken@bethelkerk.nl
 • Lont, B.W.

  Diaken Veenendaal
  diaken2.veenendaal@ bethelkerk.nl
 • Moolenaar, R.

  Diaken Wijk 1
  diaken.wijk1@bethelkerk.nl
 • Schielein, F.D.

  Diaken Werelddiaconaat
  diaken.werelddiaconaat@ bethelkerk.nl
 • Starreveld, G.

  Visie en Beleid
  visieenbeleid@bethelkerk.nl
 • Starreveld, G.

  Medewerker Kerkelijk Bureau
  kerkelijkbureau @bethelkerk.nl
 • Straat, J.

  Leren
  leren@bethelkerk.nl
 • Vacature

  Ouderling Wijk 3
  ouderling.wijk3@ bethelkerk.nl
 • Vacature

  Moderamenlid Vieren
  vieren@bethelkerk.nl
 • Vacature

  Diaken Wijk 11
  diaken.wijk11@ bethelkerk.nl
 • Vacature

  Ouderling Wijk 12
  ouderling.wijk12@ bethelkerk.nl
 • Vacature

  Jeugdouderling
  jeugdouderling@ bethelkerk.nl
 • Valkenburg, A.D.

  Diaken Wijk 10
  diaken.wijk10@ bethelkerk.nl
 • van Braak, M.

  Ouderling Wijk 2
  ouderling.wijk2@ bethelkerk.nl
 • Veenendaal, J.

  Diaken Wijk 13
  diaken.wijk13@ bethelkerk.nl
 • Veldhuizen, H.S.

  Ouderling Wijk 8
  ouderling.wijk8@ bethelkerk.nl
 • Vos, D. de

  Diaken Wijk 4
  diaken.wijk4@bethelkerk.nl
 • Vos, J. de

  Scriba
  scriba@bethelkerk.nl
 • Wakeren, N.B. van

  Beheren
  beheren@bethelkerk.nl
 • Weerd, K.H. van de

  Diaken Wijk 3
  diaken.wijk3@bethelkerk.nl
 • Wessels-Schuurman, Zr. E.J.

  KWiP
  beppie.wessels@ bethelkerk.nl