Meissie, meissie… Orde!

Donderdag 15 september was er een startavond voor iedereen die op zoek was naar een GroeiGroep, benieuwd was wat een Groeigroep nu inhield of op zoek was naar uitbreiding van zijn/haar Groeigroep o

Beste Bethelgemeente,
Met de komst van de lente In Zuid-Afrika en het verdwijnen van de regen en kou, wordt er weer meer buiten gespeeld bij Crisisopvang ‘Goeie Hoop’.

Op donderdag 15 september is in de leeftijd van 94 jaar overleden zuster Rie Hofland

02/10 09:00

Israëlzondag, voorbereiding Heilig Avondmaal

02/10 11:00

Israëlzondag, voorbereiding Heilig Avondmaal

02/10 11:00

Ontmoetingsdienst, Veenendaal Oost

Welkom bij de Bethelkerk!

 

 

De Bethelkerk Twittert